Projekty UE

A
A
A

O PROJEKCIE

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie w okresie od 1 sierpnia 2020 roku realizuje na ternie województwa świętokrzyskiego Projekt pt. "Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy – program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu. Edycja II " w ramach Osi Priorytetowej VIII: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z własnej inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE

Okres realizacji: 01.08.2020 r. - 31.03.2022
Kwota dofinansowania : 1 374 484, 46 PLN

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

 • Osoby dorosłe, w wieku aktywności zawodowej, zgłaszające się z własnej inicjatywy na potrzebę podniesienia kwalifikacji,
 • Osoby pracujące w sektorze przedsiębiorstw oraz osoby bezrobotne
 • Miejsce zamieszkania/ pracy: województwo świętokrzyskie

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KURSY ZAWODOWE:

 1. Kursy nadające kwalifikacje do obsługi:
 2. maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych (IMBIGS) kursy operatora: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki, maszyn do produkcji mieszanek betonowych, pomp do mieszanki betonowej, podajników do betonu, równiarki, montażysty rusztowań budowlanych
 3. transportu bliskiego (UDT) – kurs operatora wciągników, dźwigów budowlanych, podestów ruchomych, suwnic sterowanych z poziomu roboczego, z kabiny, żurawi samojezdnych, wieżowych
 4. prawo jazdy kat. C, C+E, D
 5. Kursy nadające kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych:
 6. Betoniarz zbrojarz
 7. murarz
 8. piekarz
 9. dekarz
 10. kelner
 11. wizażystka/ stylistka
 12. kosmetyczka
 13. technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 14. monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 15.  Kursy umożliwiające nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach branży:
 16. spożywczej (cukiernik, piekarz, rzeźnik/ wędliniarz, kelner, kucharz)
 17. budowlanej (stolarz, elektryk, monter: izolacji budow., instalacji gazowych, instalacji i urządzeń sanitarnych, sieci cieplnych, gazowych, wodnych i kanaliz., konstrukcji budow., zabudowy i robót wykończ. w budow., sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych)
 18. mechanicznej: blacharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik/ elektromech. pojazdów samoch., blacharz/lakiernik samoch., elektromech., monter elektronik
 19. fryzjersko-kosmetycznej
 20. Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE BEZPŁATNIE:

 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • Egzamin
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering: lunch

 

      REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej,

Formularze należy składać w biurze projektu osobiście lub pocztą na adres:

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

ul. Piłsudskiego 4

28-200 Staszów


 

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Staszowie

ul. Piłsudskiego 4
28-200 Staszów

tel: +48 15 864 40 41, Tel. Kom. 797 290 609
fax:
e-mail: cripstaszow@o2.pl

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek 7:00 - 15:00
 • Wtorek 7:00 - 15:00
 • Środa 7:00 - 15:00
 • Czwartek 7:00 - 15:00
 • Piątek 7:00 - 15:00