Zarząd Cechu:

Starszy Cechu – Romuald Zgrzywa

Podstarszy Cechu - Jan Skuza

Sekretarz Cechu – Jacek Sobieniak

Skarbnik Cechu – Ryszard Figiel

Członek Zarządu - Agnieszka Poczobut

Z-ca Członka Zarządu – Czesław Sobiegraj

od lewej: Jan Skuza, Agnieszka Poczobut, Jacek Sobieniak, Czesław Sobiegraj, Romuald Zgrzywa, Zofia Kwiecień, Ryszard Figiel

 

Komisja Rewizyjna Cechu:

Przewodniczący – Elżbieta Cuber

Członek Komisji Rewizyjnej – Teresa Gajek

Członek Komisji Rewizyjnej – Marta Wilk

od lewej: Teresa Gajek, Elżbieta Cuber, Marta Wilk

 

Pracownicy Cechu:

Kierownik Biura – Ewa Wojtaszewska

Księgowa Biura Cechu - Anna Steczeń

Księgowa – Katarzyna Ciamaga

Kierownik projektu / Specjalista ds. obsługi finansowej projektu - Ewa Szpakowska

od lewej: Katarzyna Ciamaga, Anna Steczeń, Ewa Wojtaszewska, Ewa Szpakowska