Zarząd Cechu:

Starszy Cechu – Romuald Zgrzywa

Podstarszy Cechu - Jan Skuza

Sekretarz Cechu – Jacek Sobieniak

Skarbnik Cechu – Ryszard Figiel

Członek Zarządu - Agnieszka Poczobut

Z-ca Członka Zarządu – Czesław Sobiegraj

od lewej: Czesław Sobiegraj, Marta Wilk, Jacek Sobieniak, Elżbieta Cuber, Romuald Zgrzywa, Agnieszka Poczobut, Jan Skuza, Teresa Gajek, Ryszard Figiel

 

Komisja Rewizyjna Cechu:

Przewodniczący – Elżbieta Cuber

Członek Komisji Rewizyjnej – Teresa Gajek

Członek Komisji Rewizyjnej – Marta Wilk

od lewej: Teresa Gajek, Elżbieta Cuber, Marta Wilk

 

Pracownicy Cechu:

Kierownik Biura – Ewa Wojtaszewska

Główna Księgowa – Katarzyna Ciamaga

Specjalista ds. rozliczeń - Anna Ścibisz

Asystent ds. księgowości - Elżbieta Pęś