Zarząd Cechu:

Starszy Cechu – Romuald Zgrzywa

Podstarszy Cechu - Jan Skuza

Sekretarz Cechu – Jacek Sobieniak

Skarbnik Cechu – Agnieszka Poczobut

Członek Zarządu - Ryszard Figiel

Z-ca Członka Zarządu – Andrzej Kowalik

Z-ca Członka Zarządu – Aneta Strojna

od lewej: Czesław Sobiegraj, Marta Wilk, Jacek Sobieniak, Elżbieta Cuber, Romuald Zgrzywa, Agnieszka Poczobut, Jan Skuza, Teresa Gajek, Ryszard Figiel

 

Komisja Rewizyjna Cechu:

Przewodniczący – Paweł Wojtasik

Członek Komisji Rewizyjnej – Elzbieta Cuber

Członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Pawlik

 

Pracownicy Cechu:

Kierownik Biura – Ewa Wojtaszewska

Główna Księgowa – Katarzyna Ciamaga

Specjalista ds. rozliczeń - Anna Ścibisz

Asystent ds. księgowości - Elżbieta Pęś