Zarząd Cechu:

Starszy Cechu – Romuald Zgrzywa

Podstarszy Cechu -  Jan Skuza

Sekretarz Cechu – Jacek Sobieniak

Skarbnik Cechu – Ryszard Figiel

Członek Zarządu - Zofia Kwiecień

Z-ca Członka Zarządu – Agnieszka Poczobut

Z-ca Członka Zarządu – Czesław Sobiegraj

od lewej: Jan Skuza, Agnieszka Poczobut, Jacek Sobieniak, Czesław Sobiegraj, Romuald Zgrzywa, Zofia Kwiecień, Ryszard Figiel

 

Komisja Rewizyjna Cechu:

Przewodniczący – Elżbieta Cuber

Członek Komisji Rewizyjnej – Teresa Gajek

Członek Komisji Rewizyjnej – Marta Wilk

od lewej: Teresa Gajek, Elżbieta Cuber, Marta Wilk

 

Pracownicy Cechu:

Kierownik biura – Lidia Misterkiewicz

Asystent ds. rachunkowości – Małgorzata Hara

Asystent ds. księgowości – Patrycja Węcirz

Asystent ds. rachunkowości – Aleksandra Prokop

od lewej: Aleksandra Prokop, Małgorzata Hara, Lidia Misterkiewicz, Patrycja Węcirz