Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych do szkolenia młodocianych pracowników przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Kurs rozpoczyna się 14 czerwca 2019 r. o godz. 16.00

Terminy spotkań:

14, 21, 28 czerwca - piątki od 16.00

15, 16, 22, 23, 29 czerwca - sob - niedz od godz. 9.00

Zakończenie zajęć w dniu 29 czerwca – egzamin.

Formularz zgłoszeniowy na kurs pedagogiczny

 

Kurs trwa 80 godzin. Cena kursu: 750 zł.

Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty
w Kielcach decyzją nr KO.II.5633.8.2019.

 

Miejsce: sala szkoleniowa w Cechu, ul. Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów