Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu czeladniczego:

 

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego -   http://cechstaszow.pl/up_documents/wniosek o dopuszczenie do egzaminu czaladniczego (1).pdf

2.  świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

3.  zaświadczenie z zakładu pracy o ukończeniu praktyki lub świadectwo pracy

4.  jedno zdjęcie  (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

5. dowód osobisty lub metryka urodzenia

6. PESEL

7. numer telefonu kontaktowego


Dokumenty  do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:

1. podanie o pracę -  http://cechstaszow.pl/up_documents/przykład podania o naukę zawodu.doc

2. życiorys - http://cechstaszow.pl/up_documents/zyciorys-wzor.doc

3. jedno zdjęcie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

4. metryka urodzenia

5. PESEL

6. telefon kontaktowy

7. książeczka sanepidowska (dot. zawodów: cukiernik, piekarz, fryzjer, wędliniarz, sprzedawca)

8. zaświadczenie do lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie

9. świadectwo ukończenia gimnazjum


Lista zakładów szkolacych w 2018 r.: pobierz - http://cechstaszow.pl/up_documents/LISTA ZAKŁADÓW SZKOLĄCYCH 2018.pdf