Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu czeladniczego:

 

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego -   http://izbakielce.pl/up_documents/wniosek%20czeladnik%20nowy%20RODO.pdf

2.  świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

3.  zaświadczenie z zakładu pracy o ukończeniu praktyki lub świadectwo pracy

4.  jedno zdjęcie  (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

5. dowód osobisty lub metryka urodzenia

6. PESEL

7. numer telefonu kontaktowego


Dokumenty  do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:

1. podanie o pracę -  http://cechstaszow.pl/up_documents/przykład podania o naukę zawodu.doc

2. życiorys

3. jedno  zdjęcie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

4. telefon kontaktowy

5.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

6. książeczka sanepidowska (dot. zawodów: cukiernik, piekarz, fryzjer, wędliniarz, sprzedawca)

7. zaświadczenie  od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie

8. w dniu podpisania umowy rodzic wnosi  opłatę  150 zł

9. Termin złożenia dokumentów – 30.06.2020r

 


 

Lista zakładów szkolacych  : pobierz - http://cechstaszow.pl/up_documents/Lista%20firm%20zrzeszonych%20w%20Cechu%20nowa%20%281%29.docx