Cele i zadania Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie jest ważnym elementem małej i średniej przedsiębiorczości, który na trwałe wpisał się w gospodarkę, kulturę i historię naszego miasta. Obecnie Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie jest jednym z większych i prężniej działających cechów na terenie województwa świętokrzyskiego.  Zrzeszamy ponad 150 przedsiębiorstw i z roku na rok pomagamy coraz większej ilości uczniów podjąć naukę zawodową w zrzeszonych u nas zakładach rzemieślniczych. 

Podstawowym celem Cechu jest wspieranie rzemieślników poprzez udzielanie porad, informacji oraz pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Propagowanie zawodów rzemieślniczych wśród młodzieży szkolnej, udzielanie informacji dotyczącej rzemiosła, jak również uczestniczenie w zawieraniu umów o naukę zawodu i nadzór nad przebiegiem całej nauki. Współpraca z władzami oświatowymi w procesie dokształcania uczniów rzemieślniczych w ośrodkach szkolenia zawodowego i na kursach

Ponad to prowadzimy szeroki zakres kursów i szkoleń, między innymi kurs pedagogiczny i szkolenie z zakresu bhp. Świadczymy także kompleksowe usługi rachunkowo -  księgowe i administracyjne dla podmiotów gospodarczych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego biura.