Bezpłatny kurs na czeladnika / mistrza w zawodzie Mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych

realizowany w ramach projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu”

 

Kto może skorzystać z kursu: osoby, które chcą potwierdzić swoje kwalifikacje tytułem Czeladnika lub Mistrza w zawodzie Mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych.

Czas trwania kursu: 48 godzin na osobę

Przewidywany termin realizacji kursu: maj/czerwiec 2019

Miejsce realizacji kursu: sala szkoleniowa w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, ul. Piłsudskiego 4

Egzaminy odbywać się będą w Staszowie.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin projektu - pobierz
Formularz zgłoszeniowy  - pobierz

 

UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE BEZPŁATNIE:

  • Kurs zawodowy 48 godzin
  • Egzamin: czeladniczy lub mistrzowski
  • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje
  • Materiały szkoleniowe
  • Catering: lunch/obiad