Walne Zgromadzenie Cechu

Jak co roku, również i w tym odbyło się zebranie Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie...


Dodano: 2017-06-14


LOKAL DO WYNAJĘCIA

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie wynajmie lokal usługowo - biurowy, przy ulicy Piłsudskiego 4 (dawniej Świerczewskiego) - składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 64 m2. Świetna lokalizacja - przy rynku. Wszystkie media są zapewnione. W lokalu znajduje się centralne ogrzewanie, ciepła woda, dostęp do WC, wentylacja mechaniczna. W roku 2016 przeprowadzony został generalny remont. Przez 1,5 roku w lokalu mieściło się Studio Tatuażu.

Cena 1200 zł do negocjacji.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Cechu od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:00 do 15:00.


Dodano: 2017-03-28


Wysokość wynagrodzeń pracowników młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016 r. wyniosło - 4.218,92 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 180).

Okres

1.03.2017 r. - 31.05.2017 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

168,76 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

210,95 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

253,14 zł

 

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

Źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-wynagrodzenia-i-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.html


Dodano: 2017-03-28


Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

Szanowni Państwo

1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego  z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.


Dodano: 2018-01-18


Cykl seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego

 

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Kurator Oświaty, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Partnerzy i Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w cyklu Seminariów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest popularyzowanie stanu i jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim m.in. poprzez profesjonalne i efektywne poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Partnerami i współorganizatorami przedsięwzięcia są: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.


Dodano: 2017-12-13


Kurs pedagogiczny - najniższa cena na rynku!!!

Serdecznie zapraszamy

na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.  

Kurs pedagogiczny jest podstawowym elementem wymaganym przy realizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, zapisy tel. 413447653.

Tylko 700,00 PLN !!!

Najniższa cena na rynku...!!!:)


Dodano: 2017-06-29


Damy Ci zawód

Masz pytania ?

Napisz lub zadzwoń:

tel. /15/ 864-40-41

e-mail:

biuro@cechstaszow.pl

więcej...

Wizytówka QR

Zeskanuj czytnikiem QR